+32 475 59 27 86
0
 0,00
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Privacy Policy

Privacy policy

Bomen-kopen.be hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. bomen-kopen.be is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring maakt duidelijk welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken, de controle die u hebt over uw persoonsgegevens en de procedures die wij hanteren om uw persoonsgegevens te beschermen.

Contactgegevens:

www.bomen-kopen.be
Jutestraat 46
8790 Waregem
+32 (0)475 59 27 86
BE 0726.861.778

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Bomen-kopen.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een contactaanvraag:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Hieronder vindt u de persoonsgegevens die we over u verwerken bij aankoop van een product

 • Naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, factuuradres, bezorgadres, IP-adres, cookie-ID, bestelnummer, informatie over uw apparaat
 • Order informatie: gekochte product(en), betalingsinformatie, leveringsgegevens
 • Voorkeursgegevens: informatie over uw marketingkeuzes

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken we?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bomen-kopen.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Bomen-kopen.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het leveren en verbeteren van de service, producten en ervaringen die u en onze klanten van ons verwachten.
 • Om ondersteuning te bieden voor de producten en/of diensten die u hebt gekocht.
 • Om bomen-kopen.be, de producten en diensten te promoten

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Bomen-kopen.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de redenen die in deze privacyverklaring worden gegeven, en zolang bomen-kopen.be door de wet verplicht wordt deze te bewaren.
De werkelijke periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren hangt af van het soort persoonsgegevens en hoe deze gebruikt worden.

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?

Bomen-kopen.be verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kan u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bomen-kopen.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bomen-kopen.be. Bomen-kopen.be moet uw identiteit bevestigen voordat er op bepaalde verzoeken worden ingegaan. We kunnen mogelijk niet reageren op uw verzoek of u persoonsgegevens verstrekken als we uw identiteit niet kunnen verifiƫren of uw bevoegdheid om het verzoek namens iemand anders te doen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Bomen-kopen.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bomen-kopen.be.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Bomen-kopen.be zal deze privacyverklaring regelmatig herzien en bijwerken. Als Bomen-kopen.be de privacyverklaring zodanig wijzigt dat de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden aanzienlijk verandert, zal Bomen-kopen.be ook vragen om te bevestigen dat u tevreden bent met die wijzigingen via de meest geschikte methode (bijv. in een e-mail of een kennisgeving op de website www.bomen-kopen.be).